Trung tâm tư vấn và liên lạc ngoài nước

Giải pháp tại chỗ cung cấp sự chăm sóc toàn diện và hiệu quả cho mọi nhu cầu y khoa của bạn

Các viện trực thuộc SingHealth cung cấp đầy đủ các dịch vụ và chuyên khoa y tế.Các dịch vụ y tế ở đây áp dụng những kỹ thuật y tế phức tạp và phối hợp chặt chẽ về chuyên môn nghiệp vụ. Hãy lướt chuột xem qua các tiêu mục về dịch vụ và chuyên khoa y tế để biết thêm thông tin. Nhấp vào đây để Tìm bác sĩ thuộc tổ chức SingHealth. Đội ngũ Dịch vụ Y tế Quốc tế SingHealth (IMS) cung cấp hàng loạt các hoạt động chăm sóc bệnh nhân nước ngoài cùng các thành viên gia đình họ, đem lại cho bệnh nhân sự hài lòng và thoải mái tuyệt đối trong suốt thời gian lưu trú.
Find out more Find out more Find out more

 

Conditions & Treatments
Find A Doctor
Book An Appointment
Admission And Charges
Events
Newsroom
Health XChange
Quick Links
 
Bahasa Indonesia
Tiếng Việt
中文
English
Back to Patient Care